تبلیغات
جدیدترین یوزر و پسورد آپدیت user pass update nod32 - نتایج سازمان بولتن ویروس
ایران نود 32

نتایج سازمان بولتن ویروس

جمعه 16 بهمن 1388 09:21 ب.ظ

نویسنده : مهندس وحید شهنوازی

 یکی از معتبرترین سایتهای مستقل بین المللی جـهت مقایسه توانمندی نرم افزارهـای ضد ویروس سازمان بولتن ویروس "www.virusbtn.com" یا "www.virusbulletin.com" اسـت که بیش از 9 سال در این زمینه فعالیت داشـته و هـر دو مـاه یکبار با حضـور نمایندگان اعـزامی شـرکت های داوطلب (جـهت آزمـون مقایسـه ای توانمـندی) نرم افـزار های ضـد ویروس را ارزیابی کرده و در صورت آشـکار سازی کلیه ویروسـهای "ITW" تا زمان فوق به شرکت تولید کننده محصـول نشان "VB 100%" اعطا می نماید.

 یکی از معتبرترین سایتهای مستقل بین المللی جـهت مقایسه توانمندی نرم افزارهـای ضد ویروس سازمان بولتن ویروس "www.virusbtn.com" یا "www.virusbulletin.com" اسـت که بیش از 9 سال در این زمینه فعالیت داشـته و هـر دو مـاه یکبار با حضـور نمایندگان اعـزامی شـرکت های داوطلب (جـهت آزمـون مقایسـه ای توانمـندی) نرم افـزار های ضـد ویروس را ارزیابی کرده و در صورت آشـکار سازی کلیه ویروسـهای "ITW" تا زمان فوق به شرکت تولید کننده محصـول نشان "VB 100%" اعطا می نماید.
      تعداد نشـان های "VB 100%" برای هر ضـد ویروس نشان دهنده توانمندی آن نرم افزار در آشـکار سـازی ویروسـها مـی باشد و تعداد دفعاتی که ضد ویروس نتوانسته کلیه ویروسهای موجود را شناسایی و یا حذف نماید (Fail)، نشان دهنده ضعف نرم افـزار قلمـداد مـی گردد. چنانچه شـرکت نرم افـزاری حاضر به شـرکت در آزمونهای مذکور نباشـد عنوان (No Entry) را در ماهی که در آزمون شرکت نکرده به خود اختصاص خواهد داد.
      کاربران محترم می توانند
با انتخاب پیوند:  مقایسه در یک نگاه (Click Here)  جدول مقایسه ای کلیه نرم افزارهای ویروس یاب را به صورت یکجا ملاخظه نمایید. همچنین از فهرست باز شونده زیر نرم افزار ویروس یاب مورد نظر خود را به منظور مقایسه با ضد ویروس " ناد ٣٢ "  انتخاب نمایید.

      نتایج آزمونهای برخی از آزمونهای انجام شده از جمله آخرین تست در پیوندهای زیر آورده شده است:

  مقایسه در یک نگاه
  نتایج آزمونهای سازمان مستقل بولتن ویروس در ماه ژوئن سال 2007  (Webpage-Persian)
  نتایج آزمونهای سازمان مستقل بولتن ویروس در ماه آگوست سال 2006  (Webpage-Persian)
  نتایج مقایسه ضد ویروسها در ماه نوامبر 2003 از سوی سازمان بولیتن ویروس (PDF-Eng)
  مروری بر مقایسه توانمندی و سرعت ضد ویروسها در سال 2005 از سوی سازمان بولیتن ویروس (PDF-Eng)
  آرشیو فایلهای مرجع سازمانهای مقایسه کننده نرم افزارهای ضد ویروس
منبع:WWW.NOD32.IR


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -